"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

 

Vážený pane premiére,

začátkem května jste oficiálně navštívil Německo. Setkal jste se také s kancléřkou Angelou Merkelovou, se kterou jste jednal i o dopravním propojení České republiky a Německa a nutnosti jeho zlepšení. Pro česká média jste se o tomto bodu jednání vyjádřil následovně: "Já doufám, že paní kancléřka pochopila, že to patří mezi klíčové priority, které má Česká republika ve vztahu k Německu. Je ostuda, pokud je železniční spojení mezi Českou republikou a Německem ve 21. století v takovém stavu, v jakém je.“

Zlepšení dopravního propojení Česka a Německa je bezesporu nezbytností. Podle mého názoru není však doprava tím jediným odvětvím, ve kterém bychom měli usilovat o spolupráci s Německem. Neméně důležitá je elektroenergetika. I ta je v Česku ovlivňována okolními státy, především Německem a jeho transformací energetického sektoru (tzv. Energiewende). Energiewende je přitom třeba, podle mého názoru, chápat nejen jako transformaci energetického sektoru, ale jako svého druhu další průmyslovou revoluci. Spolková republika Německo významně transformuje svůj průmysl a v zájmu České republiky, jejíž výkon ekonomiky i export jsou na Německo úzce navázány, by měla být snaha adaptovat se na tento vývoj.

Vše nasvědčuje tomu, že éra jaderné energetiky a neustálého růstu spotřeby v Evropě končí a trendem je zvyšování energetické efektivnosti a masivní využívání obnovitelných zdrojů. Dokonce i dosud projaderná Francie hodlá snížit podíl jádra pod 50%. Aktualizovaná česká energetická koncepce však tyto trendy ignoruje. Místo toho plánuje zvýšení podílu jádra nad 50%, podceňuje potenciál úspor a možnosti využívání obnovitelných zdrojů.

Zcela souhlasím s Vaším názorem, že současné železniční dopravní spojení mezi Českou republikou a Německem není hodno 21. století. Jsem však zároveň přesvědčena i o nutnosti transformace české elektroenergetiky. A to tak, aby ani ona nebyla ostudou 21. století. Vážený pane premiére, zkuste prosím při jednání vlády o energetice vzít do úvahy i tyto aspekty.

 

S pozdravem

Monika Machová Wittingerová

 

 

V Českých Budějovicích, 13. května 2015

Zpět