"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére Sobotko,

 tentokrát bych Vám chtěla sdělil svých obav ohledně mezer. Asi už tušíte, jaká aktuální mezera mě k tomu vede: je to mezera, která způsobila netěsnost na druhém bloku jaderné elektrárny Temelín, jež se stala středobodem veřejného zájmu. Je svým způsobem nehorázné, jak se dlouhé dny firma ČEZ pokouší tuto událost ututlat a bagatelizovat. Co to má znamenat?

 Ve skutečnosti zde dochází k několika mezerám: nejenom v technické oblasti: také k mezeře v informačním řetězci například. Jak určitě víte, je zde na základě dohody z Melku, vzniklé po týdny trvajících protestech především hornorakouských občanů, povinnost informovat o vzniklých poruchách do 72 hodin rakouské úřady. A vychází se přitom z toho, že tato informace bude předána korektně a v plné míře, je to tak? V tomto zmíněném případě se zdá, že tato povinnost nebyla vůbec splněna!

Vielmehr tut sich eine weitere Lücke auf, nämlich die Lücke im Willen des Betreibers CEZ, den Grund für Unregelmäßigkeiten überhaupt vollumfassend und so rasch wie möglich ergründen zu wollen! Freilich kann ich, da ich ja weiß, dass Atomkraft nicht wirtschaftlich betrieben werden kann, nachvollziehen, dass es all zu verlockend sein muss, zusätzliche Aufwände tunlichst vermeiden zu wollen. Nachvollziehen kann ich es, nicht aber entschuldigen!

 Ještě jedna mezera mě napadá: je to mezera ve Vašem argumentačním řetězci – respektive v argumentaci Vaší vlády – v otázce, proč má hrát jaderná energetika v budoucnu roli pro Českou republiku? Hodpodárnost? Ne – jak dokláda vládní rozhodnutí z roku 2014. Energetická nezávislost? Ne – ukazuje se na jedné straně, že těžba uranu je v České republice ekonomciky nevýhodná a na druhou stranu mohou nákladnou stavbu jaderných elektráren uskutečňovat pouze země třetího světa. Tatu mezeru v argumentačním řetězci, tedy již mnohokrát položenou otázku ohledně strategického plánování ve věci jaderné energie v Čechách, jste nedokázal odstranit ani ve svých dosavadních četných odpovědích na mé dopisy – za které bych Vám na tomto místě také ráda poděkovala.

 Rakouské příloví Mut zur Lücke? (Necháme to být) není podle mě v tomto případě zcela na místě. Nejenom v případě zmíněných, neuzavřených mezer a již vůbec ne v případě DEM „missing link“ jaderného průmyslu: otázky konečného skladování jaderného odpadu....Ale o tom Vám napíši, váženy pane premiére, až v mém dalším dopise. Tam Vám uvedu nové dojmy z protesntího pochodu v českém Pačejově / Maňovicích, kterého se opět již pravidelně jako vítaný host z Rakouska velmi ráda zúčastním.

 

Se znepokojenými pozdravy z  Mühlviertelu

 Gabriele Schweiger

Mütter gegen Atomgefahr, Obfrau

Zpět