"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére Sobotko,

jste opravdu přesvědčen, že je jaderná energetika čistým a zeleným zdrojem? Tento víkend přestane produkovat jaderný Temelín elektřinu. První blok bude vypnut proto, aby v něm vyměnili část paliva. Temelín bude v červenci pouze odebírat ze sítě elektrický proud. Tato ekektřina bude velmi potřebná na to, aby lidé vyřešili vleklé a nezvyklé problémy, které již více než měsíc brání spuštění druhého bloku, aby provedli výměnu paliva prvního bloku a mimo mnoha jiných činností též uchladili jaderný odpad, který se v Temelíně hromadí jak v bazénech, tak v meziskladu. Nikde nesmí nic selhat.
Když už dojde k tomu, že cosi selže, je pro lidi z elektrárny lepší, když se o problémech nikomu ani nezmíní. Je také možné, že raději neříkají nic o ničem. Jaderné zařízení je místo, kde platí mnohonásobně rčení: Mluviti stříbro, mlčeti zlato... I přesto, že jim radiace již zalézá do turbíny a chladicích věží.

Lidé, kteří pracují v sektoru sluneční energetiky, například v rakouském příhraničí nedaleko Jindřichova Hradce, nemají a nemohou mít potíže kvůli tomu, že fakta o výrobě povědí svému okolí. Takové firmy jsou většinou otevřené a rády zvou veřejnost až do svého řídícího centra. Tam návštěvníkům operátoři osvětlí vše, na co se zeptají. Jde o skutečně čistou a přímočarou technologii, která si na nic nehraje, protože to nemá zapotřebí. Doporučuji Vám, pane premiére, abyste někdy taková místa navštívil. A přitom se můžete po Rakousku svézt elektrovozem i na větší vzdálenost. Právě tam realizují síť nabíjecích stanic. Jde to i bez Temelína a mlčení. To bohužel u nás o atomovém sektoru neplatí, a to ani mediálně. Novináři se dnes drží spíše výš zmíněné zásady „mlčeti zlato“ podobně, jako atomoví zaměstnanci.

Slunce i v duši

Mgr. Pavel Vlček

V Českých Budějovicích dne 10. července 2015

Zpět