"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

 

Vážený pane premiére,

na konci června navrhl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek odklad rozhodnutí o územně – ekologických limitech těžby hnědého uhlí na lomu ČSA. O tom, zda budou na tomto lomu limity prolomeny či nikoli by se mělo rozhodnout až v roce 2020. Ministr Jan Mládek je však zároveň přesvědčen o tom, že limity bude možné na tomto lomu zachovat, pokud dojde k bezproblémové přípravě nových jaderných reaktorů.

Argumentace současného vedení Ministerstva průmyslu a obchodu mne velmi zaskočila. Rétoriku ve smyslu „Buďto atom nebo uhlí“ jsem totiž slýchala v dobách dávno minulých, kdy se rozhodovalo o budování stávajících temelínských jaderných bloků. Jak vidno, šlo tehdy o účelovou argumentaci – Česko provozuje jaderné bloky v Temelíně i uhelné elektrárny (navzdory tehdejším proklamacím byla odstavena jen malá část jejich instalovaného výkonu).

Věřila jsem, že takto postavené dilema již nikdy z úst našich politiků neuslyším. Bohužel, opak je pravdou. Je to o to smutnější, že situace v energetice je dnes již odlišná. Vše nasvědčuje tomu, že éra jaderné energetiky a neustálého růstu spotřeby v Evropě končí a trendem je zvyšování energetické efektivnosti a masivní využívání obnovitelných zdrojů. Nejde přitom o žádné pomýlené vize. Z materiálů tzv. Pačesovy komise například vyplývá, že i česká energetika by mohla z obnovitelných zdrojů dodávat 44% současné spotřeby tepla a 69% současné spotřeby elektřiny. Vypracované jsou i další scénáře – jde např. o studii prestižního Wuppertalského institutu (připravuje např. studie pro Evropskou komisi), který pro české nevládní organizace vypracoval studii Chytrá energie. Ze studie mj. vyplývá, že v roce 2050 by mohla česká energetika fungovat na zcela odlišných principech, než na zastaralých modelech – jádro nebo uhlí a něco málo obnovitelných zdrojů. A to na úsporách energie, na obnovitelných zdrojích a na tzv. inteligentních rozvodných sítích. Je velká škoda, že není politická vůle tyto aspekty vzít v potaz.

 

Vážený pane premiére, otázky spojené s dalším směřováním energetiky v České republice budou vládním tématem ještě dlouhou dobu. Velmi bych ocenila, kdybyste vzal při jednáních o energetice do úvahy i výše uvedené informace.

 

S pozdravem

 

Monika Machová Wittingerová

 

V Českých Budějovicích, 10. července 2015

Zpět