"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére Sobotko,

 za několika dní si připomeneme památku dvou válečných zásahů, s nimiž lidstvo poprvé veřejně použilo sílu jádra k ničivému násilí. Je to již sedmdesát let, co byly shozeny jaderné bomby na Hirošimu a Nagasaki. Více než 200.000 lidí, především civilisté, zemřelo hned v následujících měsících.

 Na co nás především tyto vzpomínky mají upomenout, je zjištění,  že „mírové“ využívání jaderné energetiky je čistým produktem války. Jaderné elektrárny jsou  převlečené muniční továrny, odpadní produkt války a není divu, že stejně jako válka, i civilní jaderná energetika za sebou nechává více škod než užitku.

 „Žádná válka nikdy neměla pozitivní bilanci,“ říká se - jaká nepřehlédnutelná paralela k jaderné energetice. Stejně jako za války musí počítat lidé se ztrátou svých domovů, se ztrátami na zdraví, se ztrátami na životech. Bojiště „mírového“ využívání jaderné energetiky představují regiony, kde se dobývá nebo dobýval uran, zbořené domy a obce, jsou to kraje se zvýšeným výskytem rakoviny, uzavřené oblasti v případě havárie a to, co očekává všechny jádro využívající země: konečná úložiště stále zářícího jaderného odpadu. Jaderná energetika se všemi svými negativními projevy - to je jako vyhlášení války vlastním obyvatelům.

 „Lidstvo musí skoncovat s válkami nebo války skoncují s lidmi,“ tento citát J.F. Kenedyho se dá jedna ku jedné převést na jadernou energetiku. Společně s mírovým hnutím podnikneme vše proto, abychom překonali vojenská, ale i civilní děla jaderné technologie.

 Se znepokojenými pozdravy z Mühlviertelu

 Gabriele Schweiger

Předsedkyně sdružení Matky proti atomovému nebezpečí

Zpět