"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére,

podle zpráv meteorologů patří průběh letošního roku k těm, které budou srážkově rekordně chudé. Na nedostatek srážek upozorňují v současné době nejen odborníci. Tématem sucha se hodlají zabývat i politici – Ministerstvo životního prostředí připravuje soubor opatření, která mají pomoci v boji s katastrofálními suchy. Materiál by do konce září měla projednat vláda.

Možná Vás překvapí, proč Vám sdružení Jihočeské matky, které patří ke kritikům jaderné energetiky, v dnešním dopise píše o katastrofálním suchu. Domnívám se ale, že tato dvě témata spolu velmi úzce souvisejí. Jaderná energetika je v České republice velmi často prezentována jako perspektivní zdroj do budoucna, který nám má zajistit bezpečné dodávky elektřiny. Ve světle současných klimatických podmínek (a to nejen současných – odborníci varují před tím, že trend nedostatku srážek bude dlouhodobý) se však jaderná energetika jeví ve zcela jiném světle. Na provoz současných jaderných bloků a bloků nových nemusí totiž být dostatek vody pro jejich chlazení. Na toto riziko ostatně upozorňovala i studie EIA na nové jaderné bloky v Temelíně – dostatek chladicí vody sice může být zajištěn, ale jen díky započítání celé kapacity vodní nádrže Lipno 1. Osobně si nedovedu představit, jak by tuto situaci řešili například podnikatelé, kteří v oblasti Lipna podnikají a jsou závislí na cestovním ruchu. Navíc jde o modelování scénářů, realita však může být zcela jiná.

Současný vývoj ukazuje, že jaderná energetika již nemůže být prezentována v superlativech, jak by si to mnozí přáli. K rizikům havárií, teroristických útoků, k problémům s ukládáním vysoce nebezpečného vyhořelého paliva a problematickému financování přibývá i problém další, o kterém se v minulosti vůbec neuvažovalo. A to riziko zabezpečení dostatku vody pro provoz jaderných elektráren. Myslím, že ve světle těchto záležitostí nemůže být o perspektivním zdroji ani řeči.

Vážený pane premiére, velmi bych uvítala, kdybyste při jednáních o dalším rozvoji jaderné energetiky u nás vzal do úvahy i tyto informace.Monika Machová Wittingerová

 

V Českých Budějovicích, 3. srpna 2015

 

Zpět