"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére,

dovolte mi, abych vyjádřil své zděšení ohledně toho, jak se země vicegrádské čtyřky chtějí vyhnout společné solidární odpovědnosti ve věci aktuálního dramatu utečenců v Evropě.

Vicegrádská čtyřka V4 pro mě dosud byla pojmem v souvislosti s pokusem dále popohánět jadernou energetiku v Evropě. Jako projaderné státy, jako pevné jádro států, které i přes Černobyl a Fukušimu, i po ohlášení Německa, že odstoupí od využívání jádra, po ohlášení Francie, že bude snižovat podíl energie z jádra, nadále trvají na využívání jaderné energie.

Česká republika, Slovensko, Maďarsko a také Polsko, které v poslední době opět zcela nepokrytě koketují s jadernou energetikou, jsou si zřejmě zajedno ve svém názoru, že bez jaderné energie by nic nešlo.

Možná věří, že jsou v dobrém společenství s Velkou Británií, která chce, jak známo, s pomocí vysokých státních subvencí postavit jadernou elektrárnu. Ale - a tady se jedná o velké ALE a možná také o velký AHA - zážitek: V roce 2014 došlo ve Velké Británii k odhalení, že se výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie zvýšila o 20% a dosáhla 19,2% celkové výroby elektřiny, nebo v absolutních číslech 64,4 TWh.

A výroba v jaderných elektrárnách? Jejich výroba se snížila ve stejném období o 9,7% a dosáhla v absolutních číslech 63,8 TWh, čímž energie z obnovitelných zdrojů překonala výrobu tamních jaderných elektráren.

O když nadále sázíte na jadernou energii: jde to i jinak.

Velká Británie je toho důkazem.

S přátelskými pozdravy

Roland Egger, předseda sdružení atomstopp_atomkraftfrei leben!

 

Zpět