"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére,

v souvislosti s novou energetickou politikou České republiky neopomenou zastánci jaderné energetiky zdůraznit fakt, že jádro zažívá a bude zažívat celosvětovou renesanci. Při pohledu na „tvrdá data“ se však ukáže, že jaderná renesance není faktem, ale pouhým snem. Přesvědčit se o tom lze například při čtení publikace World Nuclear Industry Status Report autorů M. Schneidera a A. Froggatta (nezávislí energetičtí konzultanti z Francie a Velké Británie), vydané letos v červenci.

Zájem investorů totiž ukazuje na jednoznačný trend rozvoje obnovitelných a decentralizovaných zdrojů. V roce 2014 narostlo financování těchto nových zdrojů o 17% oproti roku 2013, přičemž šlo o částku 270 miliard dolarů. Ve srovnání s tím bylo do výstavby nových jaderných zdrojů investováno pouze 15 miliard dolarů. Celosvětově narostl instalovaný výkon jaderných elektráren v roce 2014 o 4 GW, ve srovnání s tím přibylo v tomto roce například 49 GW výkonu ve větrných elektrárnách a 46 GW v elektrárnách solárních. V některých zemích obnovitelné zdroje vyrobily více energie než jaderné elektrárny, na evropském kontinentě například Německo, Holandsko či Španělsko.

Ve světle těchto skutečností lze o jaderné renesanci mluvit jen velmi těžko. Domnívám se, že ochota připustit si fakt, že jaderná energetika je slepou uličkou, by České republice velmi prospěla. A to nejen s ohledem na její energetické směřování k vyspělým evropským zemím, ale také s ohledem na smysluplnost vynaložených finančních prostředků.

Vážený pane premiére, považuji trendy zmíněné v předmětné publikaci za důležité, a proto si dovoluji Vás o nich informovat.

 

S pozdravem

Monika Machová Wittingerová

 

V Českých Budějovicích, 4. září 2015

 

 

Zpět