"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére Sobotko,

teď jsem Vám delší dobu nepsala - nebylo to dobou dovolených, jak by se mohlo zdát, ne, upřímně řečeno zde prostě bylo téma, které svou důležitosti dalece převyšovalo všechna ostatní, a sice migrační hnutí, tisíce a tisíce běženců, nebo lépe řečeno: utíkající a vyhnaní. Rakousko se v přijímání těchto lidí zapojuje nesporně daleko více než Vaše republika. A také jakožto občan našeho státu, ale především jako člověk, se cítím tímto tématem dotčena a představuje pro mě výzvu. Jak je to u Vás?

Migrace. Ano, k přesunům obyvatel docházelo v minulosti vždy - svůj název jim bývá obvykle přiřazován až poté. Velké migrační vlny, malé. Existuje k nim také řada názorných animací - jednu z nich bych Vám ráda doporučila: http://thecreatorsproject.vice.com/de/blog/seht-die-weltweiten-migrationsbewegungen-der-letzten-2600-jahre-in-einer-faszinierenden-videoanimation

Co má však aktuální migrační vlna společného s „naším“ antiatomovým tématem? Je to velmi jednoduché: útěk před válkou není inspirován aspektem svobodné vůle opustit na dobro svou oblíbenou krajinu, ale bojem o samotné přežití. Váleční běženci se dokonce evakuují sami. Pokud by došlo k jaderné nehodě, bylo by to pro zasažené lidi podobné. Tak příjemně, tak pohodlně, jak se nyní žije například v Týně nad Vltavou nebo v Českých Budějovicích, ve Znojmě nebo Brně - to všechno by najednou mohlo být pryč, pokud by došlo k závažné jaderné nehodě v jaderné elektrárně Temelín nebo Dukovany. Pryč, jako nyní v Allepu nebo Damašku. Černobyl nechá pozdravovat, Fukušima také.

Vážený pane premiére, jsem toho názoru, že se uprchlíkům, vyhnancům a evakuovaným musí nezbytně odstranit bariéry, otevřít cesty a dát jim novou perspektivu. Ale ještě důležitější podle mě je odstraňovat všechny potenciální spouštěče takové migrace, vyhánění lidí nebo potřeby evakuace. K takovým potenciálním spouštěčům patří také jaderná energetika - jak vojenská, tak civilní, protože její ničivá síla je neovladatelná. Vy jako předseda vlády České republiky přitom nesete velkou, pro Evropu důležitou, část odpovědnosti. Proto na Vás apeluji: Nedopouštějte, aby se toto nebezpečí ještě zvyšovalo odvážným prodlužováním provozu jaderných elektráren, upusťte od dalšího rozvoje zhoubné jaderné energetiky! Už tak je zde mnoho různých hrozeb, nepřipravujte nám proto prosím ještě další scénáře.

Zůstávám se znepokojenými pozdravy z Mühlviertelu

 

Gabriele Schweiger

Matky proti atomovému nebezpečí

 

Zpět