"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist
17.09. 2015
vložil: Pavel Vlček

Dovoz nehrozí

Vážený pane premiére,

Během nedávné nečekané odstávky druhého bloku Temelína kvůli vibracím turbíny a tomu předcházející poruše prvního bloku došlo o víkendu k výpadku celé jaderné elektrárny. V té souvislosti se u nás informovalo o nenadálé situaci a potřebě dovážet patnáct hodin elektřinu ze sousedního Německa a Slovenska. Ke komplikacím přispěla též porucha uhelné elektrárny ve Chvaleticích.

Situace se již neopakovala. Patříme ostatně díky výše zmíněným obřím fosilním zdrojům k typicky vývozním zemím s přebytkem zdrojů. Myslím, že v pátek byl největší problém na straně energetiků, kteří museli výpadek našich velkých zdrojů vyřešit. Ti, kteří nedokázali vyrábět, by si měli zamést před vlastním prahem a vše se snažit urovnat. Ale jak - ještě větším přebytkem?

Někdo může kvůli tomu, že jsme patnáct hodin dováželi elektřinu ze „zahraničí“ nabýt dojmu, že potřebujeme nové obří elektrárny. Opak je pravdou. Neočekávaná situace v pátek rychle nastala díky výpadku právě takového zdroje. Ten musí být pro takové případy zálohován podobnou obří zálohou. Právě teď vypínají dva poloviční bloky JE Dukovany a podle provozovatele rozhodně nehrozí nedostatek elektřiny. To znamená, že naše záloha je evidentně větší oproti tomu, jak se zdálo před týdnem.

Závěrem Vám ještě chci připomenout, že malé a místní zdroje, které budou stále častěji obnovitelné, mají v porovnání s nečekanými výpadky velkých zdrojů řadu výhod a velké jaderné zdroje budou ohrožovat naši síť i do budoucna.

Mgr. Pavel Vlček

V Českých Budějovicích dne 17. září 2015

Zpět