"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére Sobotko,

dnes bude mé psaní krátké. Ve Velké Británii, kde se tamní vláda zoufale snaží o stavbu nových jaderných reaktorů, podobně jako ta Vaše v České republice, proběhl minulý týden politický rozruch kolem ministra financí Georga Osborna, který, jak známo, dal Číně jako jednomu z potenciálních investorů stavby jaderné elektrárny Hinkley Point C garanci na půjčku ve výši více než 2 miliard liber.

Velká Británie je bezpochyby vzorem pro Českou republiku, přinejmenším, co se týká vůle ke stavbě, protože nikde jinde v Evropské unii se neprezentuje jaderná energetika s takovou samozřejmostí jako potřebná vize pro budoucnost. Sice již ve Velké Británii neexistuje kromě vlády a jaderného průmyslu nikdo, kdo by nezpochybňoval ekonomickou výhodnost stavby nových jaderných bloků, vláda je však očividně vůči všem radám rezistentní a je pevně rozhodnutá, že prosadí za každou cenu svou moc. Proto by mě velmi zajímalo, zda i Vy, jako premiér našeho sousedního státu jste ochoten dojít také tak daleko, abyste svého ministra financí proti všem ekonomickým radám vyzbrojil podobnými kompetencemi? Máme počítat i při dalších státních návštěvách české delegace v USA nebo v Rusku s tím, že se bude Váš „pokladník“ vnucovat s laskavými půjčkami?

Vážený pane premiére, pokládám tuto otázku záměrně provokantně, protože tady v Evropě nyní máme zcela odlišné úkoly, musíme zvládnout zcela jiné problémy - kde bude také zapotřebí finanční! velkorysost jednotlivých států. Evropa jako civilizačně integrační projekt je nyní žádoucí. O to víc politováníhodné je, že státy jako například Velká Británie nebo Vaše republika, nadále trvají na vaření národně výhodných polívčiček, ale na druhou stranu se nechtějí podílet na společenství solidárnosti.

Škoda, protože pouze tak by se Evropská unie mohla vyvinout v něco, co obsahuje ve svém názvu: v unii.

Zůstávám se znepokojenými pozdravy

z Mühlviertelu

Gabriele Schweiger

Matky proti atomovému nebezpečí

Zpět