"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

 

Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

 

Vážený pane premiére,

v červenci letošního roku jsem Vám zaslala dopis, ve kterém jsem reagovala na postoj ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka k územně – ekologickým limitům těžby hnědého uhlí na lomu ČSA. Ministr Jan Mládek tehdy vyjádřil přesvědčení o tom, že limity bude možné na tomto lomu zachovat, pokud dojde k bezproblémové přípravě nových jaderných reaktorů. Argumentace ministra Mládka se bohužel od té doby vůbec nezměnila. Stále je skálopevně přesvědčen o tom, že neexistuje jiná varianta než „Uhlí nebo atom“. V tomto smyslu se opět vyjádřil na konci září pro média, když mj. prohlásil: „Stát nebude potřebovat uhlí pod Horním Jiřetínem, pokud bude elektrárna Dukovany fungovat do konce své životnosti, a poté začnou fungovat nové bloky“.

Uvítala jsem, že Vaše názory ohledně limitů těžby hnědého uhlí nejsou – na rozdíl od Vašeho stranického kolegy - tak jednoznačné. Podle Vás existuje u dolu ČSA u Dolního Jiřetína řada otazníků. S tím naprosto souhlasím. O jednom z velkých otazníků jsem Vám psala v červencovém dopise – týkal se možnosti opuštění zastaralých schémat myšlení „Jádro či atom“ a otevření se moderním trendům v energetice, kde už dávno takováto dilemata neplatí. K tomuto otazníku přibývá další – zda je moudré prolamovat těžební limity s ohledem na zdravotní rizika. Na ně upozorňují lékaři Ústeckého kraje, kteří se dokonce na vládu obrátili otevřeným dopisem. V něm mj. konstatují, že v důsledku povrchové těžby uhlí a provozu tepláren se zvyšuje četnost onemocnění dýchacího a kardiovaskulárního aparátu, zvyšuje se četnost nádorových onemocnění a dochází ke zkracování průměrné délky života.

 

Vážený pane premiére, některé otázky spojené s možným prolomením limitů těžby uhlí budou vládním tématem pravděpodobně ještě do konce tohoto roku. Velmi bych ocenila, kdybyste vzal při jednáních o energetice do úvahy i výše uvedené informace.

 

 

S pozdravem

 

Monika Machová Wittingerová

 

 

 

V Českých Budějovicích, 2.října, 2015

 

Zpět