"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist
16.10. 2015
vložil: Pavel Vlček

Až se ucho utrhne

Vážený pane premiére Sobotko,

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Tohle lidové pořekadlo právě teď docela dobře charakterizuje současnou situaci v JE Dukovany. První reaktor, který byl provozován nejdéle, je právě pod dlouhodobou kontrolou a vůbec není jisté, zda obdrží povolení k provozu na dalších deset let. To by technologie a předkládané dokumenty musely vypadat lépe. Podle SÚJB je možné, že bude povolení uděleno jen na přechodnou dobu, během které by provozovatel musel nedostatky odstranit.
Další dva bloky, které čeká zanedlouho stejný povolovací proces, jsou neplánovaně a zcela nečekaně vypnuty kvůli zdánlivé maličkosti. Již dříve probíhaly v této jaderné elektrárně kontroly svárů v reaktoru primárního okruhu. Kontrola však byla nedostatečná a dnes není jisté, zda jsou všechny sváry zcela v pořádku.
Pouze nejmladší čtvrtý blok aktuálně funguje, ale jistě bude muset projít stejným procesem.

Doufám, že situace není vážná. Případ však poukazuje na nedostatečnou péči o takové technologické části čtyř českých jaderných reaktorů, u kterých je selhání fatální a které vlastně ani není možné měnit. Kdyby předchozí kontroly probíhaly korektně, prodloužilo by to odstávky jednotlivých bloků pro výměnu paliva. Podle expertů teď bude provozovatel pykat za to, že se předtím snažil vyždímat z jaderné elektrárny maximum zisku.

Pane premiére, beru to tak, že se zatím v Dukovanech utrhlo ucho u džbánu, který je v obalu, díky kterému se zatím nerozbil. Jaderná elektrárna nám však stárne a proto by se ke všem činnostem mělo přistupovat zodpovědněji, aby se v příštích letech nerozbil i se stárnoucím křehnoucím obalem. A na závěr se ještě neubráním připomínce, že Temelín má se vší pravděpodobností v jednom místě „zpackané“ sváry již od prvního provozního dne. A právě v těchto místech by se měl provozovatel přednostně připravit na budoucí výskyt potíží a nikdy již na takových kontrolách nešetřit. Jenomže to nám naše jádro bude dále zdražovat a zdražovat.

Mgr. Pavel Vlček

 

V Českých Budějovicích dne 16. října 2015

Zpět