"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére,

minulý týden byly na třebíčském městském úřadě sdružením Energetické Třebíčsko představeny výsledky studie "Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany: socioekonomická analýza". Jedná se o dvouletý výzkum, který prováděla Univerzita Karlova a sdružení  Energetické Třebíčsko.

Ačkoli se někteří starostové z okolí jaderné elektrárny Dukovany domnívali, že výsledky studie budou s ohledem na rozvoj regionu bez jaderné elektrárny katastrofální, nestalo se tak. Závěry předmětné studie nebyly ani zdaleka tak jednoznačné. Na jedné straně sice autoři upozornili na to, že by zaniklo pět desítek firem a došlo by k emigraci obyvatel z nejbližšího okolí elektrárny, což by ve svém důsledku znamenalo vznik dalšího českého regionu bez atraktivity. Na straně druhé však výzkumníci upozornili na to, že sociální a ekonomický kolaps by s uzavřením dukovanské elektrárny nenastal. Uvedli, že sto procent firem by svou činnost neskončilo a ani u všech propuštěných zaměstnanců by se nestalo, že by nenašli novou práci.

Vážený pane premiére, závěrečná zpráva o výzkumu bude dokončena do konce listopadu a má být podkladem pro Radu Vlády ČR. Vím, že jako sociálnědemokratický premiér kladete důraz na sociální aspekty celé věci. Velmi bych však ocenila, kdybyste vzal do úvahy i fakta svědčící o tom, že rozvoj regionu v okolí dukovanské jaderné elektrárny nestojí a nepadá s její přítomností.

 

S pozdravem

Monika Machová Wittingerová

 

 

V Českých Budějovicích, 29. října, 2015

Zpět