"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

 

Vážený pane premiére,

jaderná elektrárna Dukovany žádá v současné době o udělení licence k provozu za dobu své plánované životnosti. Prodloužení provozu se má obejít bez posouzení vlivů na životní prostředí v rámci zákona 100/2001 Sb. (EIA). Zároveň se zde plánují stavět nové jaderné bloky.

 

To kritizují české i zahraniční nevládní organizace. O důvodech nesouhlasu jsme Vás v našich dopisech již informovali. Mezi důvody ekonomickými a důvody možných negativních vlivů jaderné energetiky na životní prostředí včetně zdraví obyvatel v současné době stále více vyčnívají i důvody bezpečnostní. Jaderná elektrárna Dukovany totiž v současnosti řeší problém s bezpečnostními kontrolami. U potrubí v nejaderné i v jaderné části byly zjištěny nekvalitní rentgenové snímky. Podle informací z listopadového čísla Respektu byly „snímky trubek rozmazané, někdy byl místo potřebných tří různých snímků jednoho svaru jen okopírován stejný snímek a některé svary hrozící netěsností byly označeny jako bezchybné.“ Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová uvedla pro Respekt, že není vyloučené záměrné zanedbání kontrol, aby se zkrátila doba odstávky.

 

V souvislosti s trhlinami na potrubí si klademe otázku, v jakém stavu jsou důležité součásti elektrárny po třiceti letech provozování. Navýšení výkonu elektrárny z původních 1670 MW na 2000 MW, které provozovatel dokončil předloni je také poněkud v rozporu s plány na prodloužení provozu - vyšší výkon znamená vyšší zatěžování reaktorové nádoby, a tím zkrácení její životnosti. Vedle reaktorové nádoby jsou to právě potrubní soustavy, které jsou  provozem elektrárny nejvíce namáhány. Jaderná elektrárna Dukovany bývá často označována za velmi bezpečnou jadernou elektrárnu, která bezproblémově pracuje 30 let. Je otázkou, do jaké míry lze podkladům a zprávám, na základě kterých provozovatel JEDU toto tvrdí, důvěřovat. Je tedy otázkou, zda je z bezpečnostního úhlu pohledu rozumné provoz stávajících jaderných bloků prodlužovat.

 

Vážený pane premiére, považujeme tyto nedostatky za velmi závažné, a proto si dovolujeme Vás o nich informovat.

 

S pozdravem

 

Monika Machová Wittingerová a Daniela Magersteinová

 

 

 

 

V Českých Budějovicích, 26.listopadu 2015

Zpět