"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére,

jaderná elektrárna Dukovany je z většiny majetkem našeho státu. Již od léta však vyrábí jen zlomek energie v porovnání s minulými třemi desítkami let. Polostátní ČEZ chtěl prostřednictvím Dukovan vydělávat za každou cenu. Ekonomický profit firmy ČEZ tam postupně vytěsňoval bezpečnostní hlediska. A tak se stalo, že svary, o kterých dříve prováděné testy tvrdily, že jsou v pořádku, musí teď provozovatel opravovat a většinu testů znovu provádět. Pro časovou náročnost takových operací je teď jaderná elektrárna dlouhodobě mimo provoz a stát tak každou vteřinou přichází o peníze z vývozu jaderného elektrického proudu.

Za situaci ovšem může i státní dozor, který měl stát firmě, která nečekaný problém Dukovan způsobila, alespoň občas za zády. Pak by tato nelichotivá situace těžko nastala. O tom, jak najatí technici „pracují-nepracují“ v jaderném zařízení, by měla firma ČEZ přehled. Otázkou zůstává, zda o nekvalitních svarech provozovatel nechtěl vědět záměrně nebo zda nejsou problémová i některá další, a třeba ještě podstatnější místa v technologii jaderné elektrárny.

Říká se důvěřuj, ale prověřuj. Toto rčení je v současné dukovanské situaci velmi aktuální. Pokud mají Dukovany v budoucnu vyrábět bezpečněji, je zapotřebí věnovat prostor státní kontrole právě v současné situaci. Až se bloky uvedou do provozu, bude opět pozdě.
Aby se podobná situace v budoucnu neopakovala, měla by být v obou českých jaderných elektrárnách přijata řada opatření, která však budou nemilá pro zainteresované provozovatele
a akcionáře.

A na závěr dopisu si dovolím malé zlehčení nelehké situace: Místní projaderní aktivisté, kteří si přejí takzvanou „dostavbu“ Dukovan by měli sami zvažovat intenzivní svářečské kurzy, aby napravili vytrácející se reputaci českého jádra.

Mgr. Pavel Vlček

V Českých Budějovicích dne 11. prosince 2015

Zpět