"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére,

v tomto vánočním týdnu mají instituce i občané poslední možnost vyjádřit se k materiálu Koncepce nakládání s radioaktivními odpady v rámci tzv. zjišťovacího řízení. Proces má v gesci Minstersto životního prostředí. Smyslem je shromáždit požadavky na další průběh procesu posuzování vlivů na životní prostředí (dále SEA).

Problematiku ukládání radioaktivních odpadů (především vysoceradioaktivního vyhořelého jaderného paliva) dlouhodobě sledujeme společně s dalšími českými a zahraničními nevládními organizacemi. O problémech, které doprovázejí proces vyhledávání lokality pro vybudování hlubinného úložiště v České republice jsme Vás v našich dopisech již informovali. Upozorňovali jsme Vás především na pokulhávání principů demokracie, kdy zodpovědné úřady dlouhodobě jednají s místními samosprávymi a občany z pozice síly. Na těchto postupech se zatím bohužel nic nezměnilo.

Zahájený proces posouzení Koncepce nakládání s radioaktivními odpady by snad mohl tuto neutěšenou situaci změnit. Například tím, že připomínky veřejnosti vezme Ministerstvo životního prostředí vážně a proces SEA nebude pouhou formalitou. Navržené posouzení bohužel zatím tak vypadá – posoudit se má pouze jedna varianta. Přitom smyslem procesů posuzování vlivů staveb a aktivit na životní prostředí je i posouzení různých variant a výběr té, která bude mít nejméně negativních vlivů na životní prostředí a člověka. Bez posouzení variant ztrácí celý proces svůj smysl. Vážený pane premiére, považuji tyto informace za důležité a proto si dovoluji Vás o nich informovat.

Závěrem mi dovolte, abych Vám poděkovala za čas, který jste v roce 2015 věnoval odpovědím na některé z našich dopisů. I když se v mnoha názorech neshodneme, vážím si Vaší snahy o kultivovanou diskusi. Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a do nadcházejícího roku 2016 pevné zdraví.

S pozdravem

Monika Machová Wittingerová

 

V Českých Budějovicích, 21.prosince 2015

Zpět