"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére,

nevím, který pocit byl silnější, když jsem se dozvěděl, že první blok jaderné elektrárny Dukovany dostane od českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) neomezenou licenci k prodlouženému provozu.

Byl to pocit obrovského údivu nebo pocit naprostého nepochopení pro takové rozhodnutí? Nebo to byl pocit zloby? Nebo je ta nakonec pocit strachu?

Ještě před několika měsíci nastalo v Čechách pozdvižení, protože se dostala na veřejnost informace o tom, že se při kontrolách v jaderné elektrárně Temelín, ale především v jaderné elektrárně Dukovany, podvádělo. Český jaderně - dozorný úřad reagoval rozezleně a nechával otevřeny všechny možnosti, co se týče nadcházejícího prodlužování provozu pro dukovanské reaktory. A potom tohle: neomezené prodloužení provozu. Dalo se počítat se vším, ale s touhle možností ne.

Mrzuté při tom během zmíněného povolování dalšího provozu v Dukovanech bylo i to, že neproběhl proces posuzování vlivů prodloužení provozu této stavby na životní prostředí a Česká republika tím zcela ignorovala skutečnost, že hospodářská komise Organizace spojených národů v roce 2014 stanovila, aby na základě ESPOO - konvence při prodlužování provozu starších jaderných elektráren probíhaly procesy posuzování jejich vlivů na životní prostředí včetně účasti veřejnosti. Vy tak zcela vědomě postupujete proti mezinárodním zvyklostem.

Co znamená toto nebezpečné prodloužení provozu Dukovan pro nás všechny? Správně: prodloužení nebezpečí, vyvolané zastaralou jadernou elektrárnou, nedisponující ani potřebným kontejnmentem, a chladícími věžemi, které neodolají vichřici, a která má stále nedořešenou otázku ohrožení zemětřesením.

S očekáváním Vaší ctěné odpovědi

Roland Egger

předseda sdružení atomstopp_ atomkraftfrei leben!

Zpět