"Bývalý premiér Petr Nečas se zasazoval o další rozvoj jaderné energetiky v České republice. Proto jsme se rozhodli, posílat mu pravidelně dopisy upozorňující ho na rizika a nevýhody využívání energie z jádra. Protože se současný premiér Bohuslav Sobotka staví k této problamatice podobně, pokračujeme v psaní dopisů i nadále. Chcete-li, můžete se k nám přidat. "

NAPIŠTE DOPIS PREMIÉROVI


TOPlist

Vážený pane premiére,

bývalé Československo vsadilo na jadernou energetiku. Jako všechny státy, které se této technologie upsaly, se to stalo, aniž by někdo zkoumal nebo přemýšlel o tom, co se v budoucnu stane s vyhořelým jaderným odpadem. Možná, že se tehdy mělo za to, že Velký bratr - tehdejší Sovětský svaz se o odpad nějak postará. Jaký krásný příklad absolutní nespolehlivosti relativně stabilně působících světových řádů, pro velké otázky civilizačního vývoje.

Kupodivu vsadila Česká republika po pádu komunismu a rozdělení Česka a Slovenska i nadále na jadernou energetiku. Opět bez zohlednění logických následků, tedy potřeby stavby trvalého úložiště pro jaderný odpad. Důsledky tohoto rozhodnutí teď bohužel ponesou i obyvatelé České republiky, a to dvojnásobně: na jedné straně budou muset bezpochyby náklady na vybudování a další provoz trvalého úložiště radioaktivních odpadů nést občané státu a na druhé straně se bude muset jeden ze státem  vybraných regionů obětovat pro stavbu tohoto experimentu s názvem trvalé úložiště, po mnoho generací bude ztracena národohospodářská využitelnost této lokality a region bude ohrožen latentním nebezpečím úniku radioaktivity.

Proč se o tom všem zmiňuji? Nyní, vážený pane premiére, musím říci, že jsem velice uvítala, když se náš ministr životního prostředí Rupprechter našim jménem vyslovil proti stavbě konečného úložiště vysoce radioaktivních odpadů v rakouském příhraničí. Nikoli kvůli tomu, že bych v tom viděla správné řešení, ale kvůli co možná největšímu omezení škod pro zcela vědomě bezjaderné Rakousko. Zde mají občané demokraticky správnou možnost se rozhodnout, zda jadernou energetiku sami chtějí či nikoli. A Vy se budete proti ohrožení z jiných států také bránit. K této minimální možnosti na vznesení nároku je Rakousko nuceno, protože jakákoli diskuse o skutečných problémech, spojených s využíváním jaderné energetiky, naráží ve zodpovědných kruzích v ČR již léta na „hluché uši“.

Vážený pane premiére, je mi - stejně jako ostatním odpůrcům jádra - jasné, že nakonec se bude muset najít bezpečné řešení pro zacházení se vzniklým radioaktivním odpadem. Ale nemám pochopení pro to, že i přes chybějící nasazení pro nalezení realistického řešení se i nadále produkuje jaderný odpad. Tento přístup činí jaderný průmysl a jeho zastánce, stejně jako každou vládu, která ho legitimuje, zcela nedůvěryhodným.

Na riziko, že se opakuji: My, odpůrci jádra, kteří hledíme problémům a nebezpečím zpříma do očí, jsme realisté. Kdo se snaží oboje přehlížet a podílet se na jejich zvětšování a prodlužování, je zcela vzdálen realitě - je fantastou. Teprve až se odstraní tento rozdíl, až dojde k předělu, teprve pak můžeme vstoupit do společného skutečně vážného dialogu.

Do té doby zůstávám se znepokojenými pozdravy

z Mühlviertelu

Gabriele Schweiger

Matky proti atomovému nebezpečí, předsedkyně

Zpět